МЕНЮ

JSC "Sukhoy Log Foundry"

JSC "Sukhoy Log Foundry"                                                                                                                                  
Address: 5 Kunarskaya Street, Sukhoy Log, Sverdlovskaya oblast, 624800
Tel.: +7 (343) 737-11-00

http://www.szvcm.ru/